Wat is Fonds Gezond Geboren?

De geboorte van een kind is het mooiste moment in een mensenleven. Een baby verliezen het meest ingrijpende.

Onderzoek naar verloskunde en neonatologie helpt

Elk jaar worden in Nederland zo’n 170.000 baby’s geboren, 10% van deze kinderen maakt geen goede start.

 

Vroeggeboorte is de grootste oorzaak, maar ook aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht zorgen er voor dat 3 baby’s per dag overlijden voor, tijdens of kort na de geboorte*. Andere baby’s redden het wel, maar zijn chronisch ziek of gehandicapt.

*Bron: PERINED 2016

Lees meer

Dagelijks ondervinden jonge ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes het immense verdriet als hun (klein) kindje, broertje of zusje overlijdt.

Fonds Gezond Geboren financiert wetenschappelijk onderzoek dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk baby’s in Nederland gezond ter wereld komen. Het is de ambitie van Fonds Gezond Geboren om het aantal baby’s dat geen gezonde start heeft in 2030 met 30% te verminderen. “Eén of twee weken langer in de baarmoeder en één of twee ons meer gewicht bij geboorte is van ongelofelijk groot belang voor de ongeboren baby”, zegt Manon Benders, neonatoloog in het UMC Utrecht en voorzitter van de wetenschappelijke raad van Fonds Gezond Geboren.

Terug

Waarom? Verloskunde en neonatologie kan beter.

Wie de impact kent van geboorteproblemen en babysterfte wil meteen in actie komen.

Ervaringsverhalen

Jasper en Marieke: ‘Hun tweeling Siem en Madelief werd na 25 weken al geboren.’

Siem werd 1 week oud en Madelief 2 weken. Marieke en Jasper zijn sinds kort de gelukkige ouders van hun zoontje Guus. Bekijk de video van hun aangrijpende verhaal.

Ervaringsverhalen

Evi: ‘Evi is 3 maanden te vroeg geboren vanwege een zwangerschapsvergiftiging.’

‘De eerste 4 maanden van haar leven heeft ze in het ziekenhuis doorgebracht, maar nu gaat het goed met haar. Wel zijn de gevolgen van haar vroeggeboorte nog altijd aanwezig.’ Bekijk hier het verhaal van Evi.

Ervaringsverhalen

Agnès Stork: ‘Waarom overkwam dit ons? Had ik iets verkeerd gedaan?’

Agnes had te weinig vruchtwater.‘Toen ik met 24 weken op het verlosbed lag, zag ik de realiteit onder ogen: dit kon écht slecht aflopen.’ Lees verder

Ervaringsverhalen

Aafke Labout: ‘Mijn kind lag op een afdeling waar baby’s vechten voor hun leven.’

De placenta van Aafke gaf problemen. ‘Na twee probleemloze zwangerschappen, leek een derde haast een vanzelfsprekendheid. Het liep allemaal anders.’ Lees verder

Ervaringsverhalen

Jantine: ‘Pas in het ziekenhuis hoorde ik dat ik een zoon had.’

Jantine verloor haar baby door een acute HELLP-aanval tijdens de bevalling. ‘Bij 32 weken zwangerschap begon ik mij opeens niet meer zo lekker te voelen. Tot die tijd verliep alles prima. Maar nu voelde ik me ziek, lamlendig, had veel hoofdpijn.’ Lees verder

Ervaringsverhalen

Wilt u ook uw ervaring delen?

Vul dan ons contactformulier in, zodat we contact met u kunnen opnemen. U kunt uw ervaring uiteraard ook anoniem plaatsen. 

Onderzoek

Onderzoeksgebieden

Door medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten te financieren die gericht zijn op de periode vóór, tijdens en vlak na de geboorte wil Fonds Gezond Geboren ziekten en sterfte onder de allerkleinsten in 2030 met 30% hebben verminderd.
Lees verder

Daarom steunen wij Fonds Gezond Geboren

Klaas Knot

President Nederlandse Bank

Klaas Knot is lid van het Comité van Aanbeveling van Fonds Gezond Geboren. Op 13 december 2014 vertelde hij in de Volkskrant over de vroeggeboorte van zijn zoon Age. Een fragment uit het interview: ‘Door de vroeggeboorte van Age heb ik geleerd dat rationaliteit uiteindelijk ook begrensd is. Van die vier kinderen op de afdeling waar mijn zoon lag, zijn er in dat half jaar twee overleden. De derde werd blind. Age is de enige die er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.’ 
Lees verder

Claudia de Breij

Nederlands cabaretière en presentratrice

Claudia de Breij is lid van het Comité van Aanbeveling van Fonds Gezond Geboren. Claudia aan het woord:  ‘Het leek een gewoon fotoboek, net zo’n skailederen album als dat van mijn schoolvriendinnetje Maria. Het stond er ook naast, in de boekenkast bij haar thuis. Toch was het anders. Anders dan dat van haar en haar zusjes hield dit boek, het boek over haar broertje, middenin op. Er volgde geen enkele foto meer, alleen een rouwkaart en een enkele ingeplakte, troostrijke brief.’ Lees verder

Marthy Schipper

Oma van elf kleinkinderen

Marthy: ‘Wij hebben elf kleinkinderen. Bij vier van hen waren er grote zorgen rondom hun geboorte. Ook is het leven van één van mijn dochters in gevaar geweest door een zwangerschap die niet goed verliep. Daarom sta ik pal achter het Fonds Gezond Geboren. Meer wetenschappelijk onderzoek kan tot nog betere oplossingen leiden en veel onzekerheid en mogelijk narigheid voorkomen. Ik wil hier graag aan bijdragen, zeker nu ik van zo dichtbij naast de blijdschap ook de angst van de ouders heb gezien.’ Lees verder 

Hoe? Wat doet Fonds Gezond Geboren?

 • Wij financieren medisch wetenschappelijk onderzoek voor de verloskunde en neonatologie. Wij richten ons op een betere opsporing en behandeling van ziekten en aangeboren afwijkingen voor tijdens en na de zwangerschap.

 • Een normale aanleg en ontwikkeling van de placenta (moederkoek) is essentieel voor de groei van de baby tijdens de zwangerschap. Problemen met de placenta veroorzaken groeivertraging en vroeggeboorte. Deze onderzoeken moeten uitwijzen hoe de placenta gezond blijft en op welke manier problemen in een vroeg stadium ontdekt en voorkomen kunnen worden. Lees verder

 • Als het bij dreigende vroeggeboorte lukt om de zwangerschapsduur met één of twee weken te verlengen, kunnen we niet alleen sterfte voorkomen, maar ook de kans op handicaps verminderen. Hetzelfde geldt voor het geboortegewicht: één ons extra geboortegewicht maakt de kans op een gezonde geboorte al veel groter. Om dat te bereiken is veel kennis nodig.

  Terug
 • Het is bekend dat problemen tijdens de zwangerschap nog generaties lang door kunnen werken. Verloskundig en neonataal wetenschappelijk onderzoek is daarom ook gericht op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. 

Wie is Fonds Gezond Geboren?

Het fonds is ontstaan naar een idee van gynaecologen prof. Eric Steegers en dr. Niek Exalto. Doel is meer onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van de verloskunde en neonatologie mogelijk maken.

Het ontstaan

Geboren worden is geen ziekte. Toch kunnen kinderen en moeders rondom de geboorte erg ziek worden.

Gynaecoloog dr. Niek Exalto is ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek helpt om dit te bestrijden. In 10% van de gevallen gaat een geboorte niet zo als gepland. Dit zijn 17.000 gezinnen die hiermee jaarlijks te maken krijgen. Dit moet en kan minder!

Dr. Niek Exalto
Gynaecoloog en oprichter Fonds Gezond Geboren

Waarom is wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en ziekte rond de geboorte zo belangrijk?
‘Ten eerste natuurlijk omdat het gaat om de meest kwetsbaren onder ons: nog niet geboren of pasgeboren baby’s. Iedereen wil toch dat zij een goede start kunnen maken en een gezonde toekomst tegemoet gaan? Verloskunde is in die zin van ons allemaal, iedereen is erbij betrokken en iedereen heeft er belang bij.’

‘Helaas sterven er in Nederland elke dag bijna vier van de vijfhonderd kinderen rondom de geboorte. Een vreselijk traumatische ervaring voor ouders. Daarnaast wordt vijf procent van de kinderen te vroeg geboren. Een deel van hen ondervindt daarvan problemen voor de rest van zijn leven.

Het gaat om de meest kwetsbaren onder ons: nog niet geboren of pasgeboren baby’s. Iedereen wil toch dat zij een goede start kunnen maken?

‘Dat kan uiteenlopen van leerproblemen tot ernstige handicaps. Het babysterftecijfer is dus maar het topje van de ijsberg van probleemgeboortes.’

‘Ik zie als onderzoeker dat wetenschappelijke ontwikkelingen in sneltreinvaart voortgaan. We weten steeds meer over de programmering van genen en over hoe ingewikkelde groeiprocessen in elkaar zitten. Het lukt steeds beter dit in kaart te brengen en bij te sturen. Binnen de verloskunde kunnen we daar enorm veel profijt van hebben. Daarom moet onderzoek doorgaan.’ Lees verder

Zo werken wij

De Wetenschappelijke Raad van het fonds is een onafhankelijk orgaan dat bepaalt welke onderzoeken voor financiering in aanmerking komen.

 

 

Het gaat daarbij om veelbelovende onderzoeksprojecten die passen binnen de doelstelling en de financiële mogelijkheden van het fonds. Een brede afvaardiging van de betrokken beroepsgroepen is vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Raad, zodat we zeker weten dat het geld goed en objectief besteed wordt.

Het bestuur van Fonds Gezond Geboren is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de organisatie en voor de verantwoorde besteding van donaties, waarbij de Wetenschappelijke Raad ook een belangrijke rol vervult. 

 

Het fonds wil groeien in kapitaal maar klein blijven als organisatie. Op die manier denken we uw geld het meest efficiënt te kunnen besteden. Het fonds heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor er bepaalde belastingvoordelen gelden wanneer u ons steunt.

Op dit moment is het CBF-keurmerk in aanvraag.

Dit zijn wij

Fonds Gezond Geboren is een initiatief van prof. Eric Steegers en dr. Niek Exalto. Het fonds moet meer onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van de verloskunde mogelijk maken.

Comité van aanbeveling

 • Dhr. Prof. Dr. K.H.W. (Klaas) Knot, president van de Nederlandsche Bank
 • Dhr. Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, econoom 
 • Dhr. Dr. G.J. (Hans) Wijers, bestuurder en voormalig minister
 • Dhr. Drs. I.J.I. (Ivo) Niehe, televisieproducent en presentator
 • Mw. C. (Claudia) de Breij, cabaretière en presentatrice
 • Mw. Mr. M.A.V.E. (Janneke) Dreesmann, bestuurder

Raad van Advies

 • Dhr. Prof. Dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog Erasmus MC
 • Mw. Dr. A. Kwee, bestuurslid NVOG
 • Dhr. Prof. Dr. J.A.M. van der Post, AMC
 • Dr. J. Wijma, Zorginstituut Nederland
 • Mr. B. ter Haar, voormalig partner NautaDutilh en plv Raadsheer Hof van Den Haag
 • Mw. V. van Eijkelenborg, CEO Difrax

Het bestuur van Fonds Gezond Geboren

 • Dhr. Dr. N. (Niek) Exalto – voorzitter
 • Dhr. G. (Gijs) den Hartog – vice-voorzitter
 • Mw. Drs. V.L.F. (Veronique) van Dooren-Van der Werf – penningmeester
 • Dhr. Drs. H. (Harry) Visser – bestuurslid wetenschap
 • Mw. Dr. E. (Esteriek) de Miranda – bestuurslid wetenschap
 • Mw. C. (Caja) Demeris – bestuurslid marketing
 • Mw. S.J.M. (Sonja) Horsthuis – bestuurslid secretaris

Wetenschappelijke Raad

 • Dhr. Prof. Dr. J.G. Nijhuis, voorzitter
 • Mw. Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen
 • Dhr. Prof. Dr. J.B. van Goudoever
 • Mw. Dr. M.M. Faas
 • Mw. Prof. Dr. C.J.M. de Groot
 • Mw. Dr. M.J. Nieuwenhuijze

Interessant

Denktank van professionals

Onder leiding van Prof. Manon Benders, hoogleraar Neonatologie van het UMCU bereid heeft een zorgvuldig samengestelde groep van 6 perinatologen en 6 neonatologen het toekomst perspectief beschreven van waar het door het Fonds Gezond Geboren gesteunde onderzoek naar moet leiden.
In dit deltaplan is een internationaal afgestemde wetenschappelijke agenda opgenomen.

Bekijk hier het Deltaplan als PDF

Tijd voor actie!

Met de campagne Strong Babies vragen we aandacht voor vroeggeboorte.
Dagelijks worden 45 geconfronteerd met een vroeggeboorte. 2 baby’s per dag overlijden en 10 baby’s per dag ondervinden blijvende gevolgen.
Kom zelf in actie voor Strong Babies en help mee om vroeggeboorte in Nederland terug te dringen! Van een sponsorloop tot statiegeld tot het verkopen op een rommelmarkt.
Op het actieplatform Strong babies start je eenvoudig je eigen actie!