Wat is Fonds Gezond Geboren?

De geboorte van een kind is het mooiste moment in een mensenleven. Een baby verliezen het meest ingrijpende.

Onderzoek naar verloskunde helpt

In Nederland worden elke dag 500 baby’s geboren. Dagelijks overlijden vier baby’s als gevolg van groeivertraging, vroeggeboorte of aangeboren afwijking. Andere baby’s redden het wel, maar zijn chronisch ziek of gehandicapt. 

Fonds Gezond Geboren financiert wetenschappelijk onderzoek dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk baby’s in Nederland gezond ter wereld komen.

Lees verder

Iedere zwangerschap verdient een goede afloop! Met meer kennis over de oorzaken en behandeling is naar schatting een kwart van de babysterfte in Nederland te voorkomen. 

De overheid heeft de laatste jaren flink bezuinigd op het budget voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft Fonds Gezond Geboren hulp nodig van particulieren, van ouders en grootouders. Steun ons en help babysterfte in Nederland te verminderen. Want een gezond geboren baby, dat gun je toch iedereen?

Terug

Waarom? Verloskunde kan beter.

Wie de impact kent van geboorteproblemen en babysterfte wil meteen in actie komen.

Ervaringsverhalen

Agnès Stork: ‘Waarom overkwam dit ons? Had ik iets verkeerd gedaan?’

Agnes had te weinig vruchtwater.‘Toen ik met 24 weken op het verlosbed lag, zag ik de realiteit onder ogen: dit kon écht slecht aflopen.’ Lees verder

Ervaringsverhalen

Aafke Labout: ‘Mijn kind lag op een afdeling waar baby’s vechten voor hun leven.’

De placenta van Aafke gaf problemen. ‘Na twee probleemloze zwangerschappen, leek een derde haast een vanzelfsprekendheid. Het liep allemaal anders.’ Lees verder

Ervaringsverhalen

Jantine: ‘Pas in het ziekenhuis hoorde ik dat ik een zoon had.’

Jantine verloor haar baby door een acute HELLP-aanval tijdens de bevalling. ‘Bij 32 weken zwangerschap begon ik mij opeens niet meer zo lekker te voelen. Tot die tijd verliep alles prima. Maar nu voelde ik me ziek, lamlendig, had veel hoofdpijn.’ Lees verder

Ervaringsverhalen

Wilt u ook uw ervaring delen?

Vul dan ons contactformulier in, zodat we contact met u kunnen opnemen. U kunt uw ervaring uiteraard ook anoniem plaatsen. 

Onderzoek

Projectfinanciering Wetenschappelijk Onderzoek

In de opstartfase van Fonds Gezond Geboren ligt de focus voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de placentatie (pre-eclampsie, groeivertraging en vroeggeboorte). Lees verder

Daarom steunen wij Fonds Gezond Geboren

Klaas Knot

President Nederlandse Bank

Klaas Knot is lid van het Comité van Aanbeveling van Fonds Gezond Geboren. Op 13 december 2014 vertelde hij in de Volkskrant over de vroeggeboorte van zijn zoon Age. Een fragment uit het interview: ‘Door de vroeggeboorte van Age heb ik geleerd dat rationaliteit uiteindelijk ook begrensd is. Van die vier kinderen op de afdeling waar mijn zoon lag, zijn er in dat half jaar twee overleden. De derde werd blind. Age is de enige die er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.’ 
Lees verder

Claudia de Breij

Nederlands cabaretière en presentratrice

Claudia de Breij is lid van het Comité van Aanbeveling van Fonds Gezond Geboren. Claudia aan het woord:  ‘Het leek een gewoon fotoboek, net zo’n skailederen album als dat van mijn schoolvriendinnetje Maria. Het stond er ook naast, in de boekenkast bij haar thuis. Toch was het anders. Anders dan dat van haar en haar zusjes hield dit boek, het boek over haar broertje, middenin op. Er volgde geen enkele foto meer, alleen een rouwkaart en een enkele ingeplakte, troostrijke brief.’ Lees verder

Marthy Schipper

Oma van elf kleinkinderen

Marthy: ‘Wij hebben elf kleinkinderen. Bij vier van hen waren er grote zorgen rondom hun geboorte. Ook is het leven van één van mijn dochters in gevaar geweest door een zwangerschap die niet goed verliep. Daarom sta ik pal achter het Fonds Gezond Geboren. Meer wetenschappelijk onderzoek kan tot nog betere oplossingen leiden en veel onzekerheid en mogelijk narigheid voorkomen. Ik wil hier graag aan bijdragen, zeker nu ik van zo dichtbij naast de blijdschap ook de angst van de ouders heb gezien.’ Lees verder 

Hoe? Wat doet Fonds Gezond Geboren?

 • Wij financieren medisch wetenschappelijk onderzoek voor de verloskunde. Wij richten ons op een betere opsporing en behandeling van ziekten tijdens de zwangerschap en aangeboren afwijkingen.

 • Een normale aanleg en ontwikkeling van de placenta (moederkoek) is essentieel voor de groei van de baby tijdens de zwangerschap. Problemen met de placenta veroorzaken groeivertraging en vroeggeboorte. Het fonds start daarom met onderzoeksprojecten op dit terrein. Lees verder

 • Deze onderzoeken moeten uitwijzen hoe de placenta gezond blijft en op welke manier problemen in een vroeg stadium ontdekt en voorkomen kunnen worden.

  Als het bij dreigende vroeggeboorte lukt om de zwangerschapsduur met één of twee weken te verlengen, kunnen we niet alleen sterfte voorkomen, maar ook de kans op handicaps verminderen. Hetzelfde geldt voor het geboortegewicht: één ons extra geboortegewicht maakt de kans op een gezonde geboorte al veel groter. Om dat te bereiken is veel kennis nodig.

  Terug
 • Het is bekend dat problemen tijdens de zwangerschap nog generaties lang door kunnen werken. Verloskundig wetenschappelijk onderzoek is daarom ook gericht op het voorkomen van problemen op latere leeftijd.  

Wie is Fonds Gezond Geboren?

Het fonds is ontstaan naar een idee van gynaecologen prof. Eric Steegers en dr. Niek Exalto. Doel is meer onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van de verloskunde mogelijk maken.

Het ontstaan

Geboren worden is geen ziekte. Toch kunnen kinderen en moeders rondom de geboorte erg ziek worden.

Gynaecoloog dr. Niek Exalto is ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek helpt om dit te bestrijden. Nu de overheid de budgetten terugschroeft, wordt onderzoek een ondergeschoven kindje. Dat mag en kan niet gebeuren.

Dr. Niek Exalto
Gynaecoloog en oprichter Fonds Gezond Geboren

Waarom is wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en ziekte rond de geboorte zo belangrijk?
‘Ten eerste natuurlijk omdat het gaat om de meest kwetsbaren onder ons: nog niet geboren of pasgeboren baby’s. Iedereen wil toch dat zij een goede start kunnen maken en een gezonde toekomst tegemoet gaan? Verloskunde is in die zin van ons allemaal, iedereen is erbij betrokken en iedereen heeft er belang bij.’

‘Helaas sterven er in Nederland elke dag bijna vier van de vijfhonderd kinderen rondom de geboorte. Een vreselijk traumatische ervaring voor ouders. Daarnaast wordt vijf procent van de kinderen te vroeg geboren. Een deel van hen ondervindt daarvan problemen voor de rest van zijn leven.

Het gaat om de meest kwetsbaren onder ons: nog niet geboren of pasgeboren baby’s. Iedereen wil toch dat zij een goede start kunnen maken?

‘Dat kan uiteenlopen van leerproblemen tot ernstige handicaps. Het babysterftecijfer is dus maar het topje van de ijsberg van probleemgeboortes.’

‘Ik zie als onderzoeker dat wetenschappelijke ontwikkelingen in sneltreinvaart voortgaan. We weten steeds meer over de programmering van genen en over hoe ingewikkelde groeiprocessen in elkaar zitten. Het lukt steeds beter dit in kaart te brengen en bij te sturen. Binnen de verloskunde kunnen we daar enorm veel profijt van hebben. Daarom moet onderzoek doorgaan.’ Lees verder

Zo werken wij

De Wetenschappelijke Raad van het fonds is een onafhankelijk orgaan dat bepaalt welke onderzoeken voor financiering in aanmerking komen.

Het gaat daarbij om veelbelovende onderzoeksprojecten die passen binnen de doelstelling en de financiële mogelijkheden van het fonds. Een brede afvaardiging van de betrokken beroepsgroepen zal plaatsnemen in de Wetenschappelijke Raad, zodat we zeker weten dat het geld goed en objectief besteed wordt.

Het bestuur van Fonds Gezond Geboren is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de organisatie en voor de verantwoorde besteding van donaties, waarbij de Wetenschappelijke Raad ook een belangrijke rol vervult.

Het fonds wil groeien in kapitaal maar klein blijven als organisatie. Op die manier denken we uw geld het meest efficiënt te kunnen besteden. Het fonds heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor er bepaalde belastingvoordelen gelden. 

Op termijn willen we ook het CBF-keurmerk aanvragen. Hiervoor moet het fonds minimaal drie jaar bestaan.

Dit zijn wij

Fonds Gezond Geboren is een initiatief van prof. Eric Steegers en dr. Niek Exalto. Het fonds moet meer onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van de verloskunde mogelijk maken.

Comité van aanbeveling

 • Dhr. Prof. Dr. K.H.W. (Klaas) Knot, president van de Nederlandsche Bank
 • Dhr. Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, econoom 
 • Dhr. Dr. G.J. (Hans) Wijers, bestuurder en voormalig minister
 • Dhr. Drs. I.J.I. (Ivo) Niehe, televisieproducent en presentator
 • Mw. C. (Claudia) de Breij, cabaretière en presentatrice
 • Mw. Mr. M.A.V.E. (Janneke) Dreesmann, bestuurder

Raad van Advies

 • Dhr. Prof. Dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog Erasmus MC
 • Mw. Dr. A. Kwee, bestuurslid NVOG
 • Dhr. Prof. Dr. J.A.M. van der Post, AMC
 • Dr. J. Wijma, Zorginstituut Nederland
 • Mr. B. ter Haar, voormalig partner NautaDutilh en plv Raadsheer Hof van Den Haag
 • Mw. V. van Eijkelenborg, CEO Difrax

Het bestuur van Fonds Gezond Geboren

 • Dhr. Dr. N. (Niek) Exalto – voorzitter
 • Dhr. P.G.A.M. (Patrick) Mol – vice-voorzitter
 • Mw. Drs. V.L.F. (Veronique) van Dooren-Van der Werf – penningmeester
 • Dhr. Drs. H. (Harry) Visser – secretaris
 • Mw. M. L. (Marit) Merkus-Kerbert – bestuurslid
 • Mw. Dr. E. (Esteriek) de Miranda – bestuurslid
 • Mw. S.J.M. (Sonja) Horsthuis – secretaresse/office manager

Wetenschappelijke Raad

 • Dhr. Prof. Dr. J.G. Nijhuis, voorzitter
 • Mw. Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen
 • Dhr. Prof. Dr. J.B. van Goudoever
 • Mw. Dr. M.M. Faas
 • Mw. Prof. Dr. C.J.M. de Groot
 • Mw. Dr. M.J. Nieuwenhuijze

Interessant

Wij zoeken een directeur(pro bono) voor ons fonds.

Word jij onze vaste basis?

Wij zijn op zoek naar een directeur die het fonds verder professionaliseert en helpt onze ambitie gestalte te geven.

In 2018 zal het fonds een jaarlijks terugkerend (sport) event organiseren voor fundraising en om verdere naamsbekendheid te creëren. Er zullen dan ook baanbrekende medische onderzoeken gedefinieerd zijn. Daarom is nu de fase aangebroken om een directeur aan te trekken, die onze plannen mee helpt te realiseren.

Voor meer informatie en een profielschets, klik hier..

Sponsortruien bij lerarenstaking

Leerkrachten in het basisonderwijs staakten donderdag 5 oktober. Het gevolg daarvan was dat de leerlingen niet naar school konden en dat ouders van deze kinderen zelf voor opvang moesten zorgen.
Sportinstellingen, organisaties voor buitenschoolse opvang en pretparken namen het stokje over en wisten de kinderen die dag op een leuke manier bezig te houden.
260 Kinderen namen op hockeyclub Victoria Rotterdam deel aan een clinic.
Een anonieme sponsor zorgde er voor dat Fonds Gezond Geboren vermeld werd op de rode, blauwe en zwarte truien die de kinderen speciaal voor deze clinic kregen.

Dag van de Geboorte krijgt extra glans met benoeming van hoogleraar Neonatologie Manon Benders

Het bestuur van het Fonds Gezond Geboren is zeer verheugd dat professor dr. M.J.N.L. Benders (Manon), afdelingshoofd Neonatologie van het UMC in Utrecht, toe gaat treden tot het Fonds Gezond Geboren als wetenschappelijk boegbeeld. Manon Benders richt zich met haar onderzoeksgroep vooral op hersenonderzoek bij baby’s, met als doel om op langere termijn een betere outcome te willen bieden.

Lees meer

Jaarverslag 2016

Ons jaarverslag 2016 is gereed. We kijken terug op een jaar waarin we belangrijke stappen hebben gezet voor de toekomstige koers van het fonds. Professionalisering en kostenreductie zijn hierbij de sleutelwoorden. U vindt het verslag hier.

Extra calciumgebruik kan zwangerschapsvergiftiging voorkomen

Een mooi voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek dat, met dank aan de steun van onze donateurs, door Fonds Gezond Geboren financieel ondersteund kon worden.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ hebben onderzocht dat extra calciumgebruik kan leiden tot een kwart minder gevallen van zwangerschaps- vergiftiging.
Lees het artikel uit de Volkskrant

 

Mooie initiatieven

Onlangs zijn er prachtige initiatieven gestart om geld in te zamelen voor Fonds Gezond Geboren. In juli heeft Jeroen Maat op de motor in Noorwegen de Ride4Fay gereden. Evenals de Ride4Michelle in september, een buitenrit met zo’n 150 paarden. We zijn de initiatiefnemers en donateurs zeer dankbaar!

Een eigen actie starten? Dat kan! Neem contact op via info@fondsgezondgeboren.nl