Wij zijn op zoek naar nieuwe onderzoeken

De focus van Fonds Gezond Geboren voor het wetenschappelijk onderzoek ligt voor de komende periode op het gebied van de preventie en behandeling van vroeggeboorte als grootste veroorzaker van perinatale sterfte en neonatale problematiek. Zowel basaal- als klinisch wetenschappelijk onderzoek op dit gebied komen in aanmerking. Hierbij passen ook preconceptiezorg, voeding en lifestyle, prenatale diagnostiek, empowerment van vrouwen, organisatorische aspecten in het kader van integrale zorg en public health care aspecten, voor zover deze bijdragen aan mogelijke preventie, tijdige herkenning en/of behandeling van vroeggeboorte.

Op dit moment werft Fonds Gezond Geboren nieuwe donateurs en sponsoren om nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken via de actiewebsite Strong Babies. In de gesprekken met sponsoren wordt vaak gevraagd om welke projecten het gaat. Om daar direct antwoord op te kunnen geven zoeken wij projecten die wij in de etalage kunnen zetten. Dat zijn kleine en grotere projecten die na de gebruikelijke beoordeling van de Wetenschappelijke Raad klaarliggen voor het toekennen van (co-) financiering zodra daarvoor voldoende middelen bij Fonds Gezond Geboren aanwezig zijn. Wij noemen dit “etalageprojecten”.

Wij zoeken projecten of een deelonderzoek van een groter project met een maximumbudget van € 10.000, € 25.000 of € 50.000.

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria zoals:

  • Originaliteit / innovatief / grensverleggend
  • Relevantie / Praktisch nut / op korte termijn mogelijk
  • Adequate opzet / methodologisch correct
  • Helder geformuleerd / duidelijk
  • Spraakmakend / spreekt donateurs aan
  • Budget is onderbouwd
  • Haalbaarheid project (duur en budget) adequaat onderbouwd

De Wetenschappelijke Raad beoordeelt een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst. De aanvragers ontvangen daarover persoonlijk bericht. Daarna zal Fonds Gezond Geboren/Strong Babies de geschikt bevonden etalageprojecten honoreren zodra de financiering daarvoor aanwezig is.

Aanvragen kunnen worden ingediend via onze actie website Strong Babies. Klik hier om uw aanvraag in te dienen.