Projectfinanciering Wetenschappelijk Onderzoek

In de opstartfase van Fonds Gezond Geboren ligt de focus voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de placentatie (pre-eclampsie, groeivertraging en vroeggeboorte). Zowel basaal- als klinisch wetenschappelijk onderzoek op dit gebied komen in aanmerking. Hierbij passen ook preconceptiezorg, voeding en lifestyle, prenatale diagnostiek, empowerment van vrouwen, organisatorische aspecten in het kader van integrale zorg en public heath care aspecten, voor zover deze bijdragen aan mogelijke preventie, tijdige herkenning en/of behandeling van – de gevolgen van – placentaproblematiek.

Medio 2015 is een bescheiden start gemaakt met het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Acht geselecteerde projectfinancierings-aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van circa € 10.000,-. Onder eerste onderzoekprojecten kunt u meer lezen over deze projecten.

De projecten die in aanmerking komen voor (co) financiering via Fonds Gezond Geboren worden geselecteerd door de onafhankelijke Wetenschappelijke Raad die de projecten selecteert op basis van kwaliteitscriteria.

Begin 2016 heeft de Wetenschappelijke raad uit 26 aanvragen 9 aanvragen geselecteerd als zogenaamde “etalageprojecten”. Dit betreft drie projecten van € 10.000, drie van € 25.000 en drie van € 50.000.  Voor deze etalageprojecten zoekt Fonds Gezond Geboren op dit moment financiering. Wilt u meer weten over deze etalageprojecten neem dan contact op via info@fondsgezondgeboren.nl

Fonds Gezond Geboren zoekt doorlopend naar sponsoren & financiers voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer er weer genoeg financiële ruimte is voor een nieuwe aanvraagronde dan zal dit via onze website en nieuwsbrief, maar ook via de nieuwsbrieven van de KNOV en de NVOG bekend gemaakt worden.