Periodieke schenking

Als u Fonds Gezond Geboren tenminste vijf jaar met een vast bedrag steunt, wordt dit door de belastingdienst gezien als een periodieke schenking. Dit betekent dat u de periodieke gift mag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Dubbel voordeel
Een periodieke gift levert u belastingvoordeel op én u helpt Fonds Gezond Geboren om sterfte en ziekte van baby’s vóór, tijdens en vlak na de geboorte terug te dringen. Dubbel voordeel dus! Het periodieke bedrag bepaalt u zelf en u dient dit schriftelijk vast te leggen. Hieronder leggen wij uit hoe u dit kunt doen.

Eenvoudig schenken
Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking door de notaris te laten vastleggen. Periodiek schenken is heel eenvoudig.

Wat dient u te doen?
1. De belastingdienst heeft een overeenkomst opgesteld. Klik hier om deze overeenkomst te downloaden.
2. Print de overeenkomst in tweevoud uit en vul deze in. Op de laatste twee pagina’s van deze overeenkomst staat per veld uitgelegd wat u dient in te vullen.
3. Stuur de twee overeenkomsten naar: Fonds Gezond Geboren, ’s Gravensingel 30, 3062 SB Rotterdam.
4. Na ontvangst sturen wij u een ondertekend exemplaar terug voor uw eigen administratie.

Betaling in termijnen
Het jaarlijkse bedrag hoeft u niet in één keer te voldoen. U kunt dit bedrag ook in termijnen betalen: per maand, per kwartaal of half jaar. Dit kunt u aangeven op de overeenkomst. Als u in termijnen betaalt, dan wordt uw jaarbedrag het eerste kalenderjaar verdeeld over de resterende periode afgeschreven.

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met ons per e-mail via info@fondsgezondgeboren.nl, via ons contactformulier of telefonisch via 06 – 30 77 65 37.

Terug naar Home