Het ontstaan van Gezond Geboren

Geboren worden is geen ziekte. Toch kunnen kinderen en moeders rondom de geboorte erg ziek worden.

Gynaecoloog dr. Niek Exalto is ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek helpt om dit te bestrijden. Nu de overheid de budgetten terugschroeft, wordt onderzoek een ondergeschoven kindje. Dat mag en kan niet gebeuren.

Dr. Niek Exalto, gynaecoloog en oprichter Fonds Gezond Geboren

Waarom is wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en ziekte rond de geboorte zo belangrijk?
‘Ten eerste natuurlijk omdat het gaat om de meest kwetsbaren onder ons: nog niet geboren of pasgeboren baby’s. Iedereen wil toch dat zij een goede start kunnen maken en een gezonde toekomst tegemoet gaan? Verloskunde is in die zin van ons allemaal, iedereen is erbij betrokken en iedereen heeft er belang bij.’

‘Helaas sterven er in Nederland elke dag bijna vier van de vijfhonderd kinderen rondom de geboorte. Een vreselijk traumatische ervaring voor ouders. Daarnaast wordt vijf procent van de kinderen te vroeg geboren. Een deel van hen ondervindt daarvan problemen voor de rest van zijn leven. Dat kan uiteenlopen van leerproblemen tot ernstige handicaps. Het babysterftecijfer is dus maar het topje van de ijsberg van probleemgeboortes.’

‘Verder zie ik als onderzoeker dat wetenschappelijke ontwikkelingen in sneltreinvaart voortgaan. We weten steeds meer over de programmering van genen en over hoe ingewikkelde groeiprocessen in elkaar zitten. Ook lukt het steeds beter dit in kaart te brengen en bij te sturen. Binnen de verloskunde kunnen we daar enorm veel profijt van hebben. Daarom moet onderzoek doorgaan.’

Welk onderzoek heeft prioriteit?
‘Groeivertraging en vroeggeboorte hebben in veel gevallen te maken met problemen van de moederkoek, oftewel de placenta. Prioriteit heeft daarom het onderzoek naar opsporing en behandeling van placentaproblemen.’

Welke ontwikkelingen hebben zich de laatste jaren voorgedaan?
‘De afgelopen jaren zijn er mooie resultaten geboekt als het gaat om weeënremming. Ook kinderartsen hebben veel kennis opgedaan over de behandeling van te vroeg geboren kinderen of baby’s met ondergewicht. Een goede ontwikkeling is verder het terugdringen van het aantal meerlingzwangerschappen bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

En tot slot mogen we zeer tevreden zijn met verbeteringen in de organisatie van geboortezorg en de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Nu is er nog een grote sprong te maken als we meer weten over de groei en werking van de placenta.’

Wat verwacht u van investeringen in wetenschappelijk onderzoek op korte termijn?
‘Als het ons bij vroeggeboorte lukt om de zwangerschapsduur met één of twee weken te verlengen, dan kunnen we niet alleen sterfte voorkomen, maar ook de kans op handicaps verminderen. Hetzelfde geldt voor het laten toenemen van het geboortegewicht: weegt een kind één ons meer, dan is de kans op een gezonde geboorte veel groter.’

Welke wetenschappelijke doelen zijn er op lange termijn?
‘Naast placentaonderzoek, willen we ons richten op verbeteringen van preconceptiezorg op basis van genetisch onderzoek. Onderzoek wijst uit dat genen van het kind positief te beïnvloeden zijn door de juiste maatregelen te nemen voorafgaand aan de bevruchting. Die gezondheidswinst geldt niet alleen op de periode rondom de geboorte, maar voor het hele leven.

Gezond Geboren kinderen krijgen bijvoorbeeld op latere leeftijd minder vaak diabetes en hart- en vaatziekten. Ook de volgende generatie is beter af. Het is immers een genetische kwestie. Met het juist programmeren van genen kun je zo een gezondheidswinst boeken voor meerderen generaties. Dat is toch in het belang van ons allemaal?

Terug naar Home

Steun ons en help babysterfte in Nederland te verminderen. Want een gezond geboren baby, dat gun je toch iedereen.