Aanvragen voor projectfinanciering Wetenschappelijk Onderzoek

Begin 2015 kan al een bescheiden start worden gemaakt met projectfinanciering van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij wordt gedacht aan een viertal projecten die in aanmerking kunnen komen voor deelfinanciering ter grootte van € 5.000 – € 10.000 per project. (deadline eerste ronde 1 mei 2015)

In de opstartfase van Fonds Gezond Geboren ligt de focus voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de placentatie (pre-eclampsie, groeivertraging en vroeggeboorte). Zowel basaal- als klinisch wetenschappelijk onderzoek op dit gebied komen in aanmerking, evenals onderzoek naar de effectiviteit van organisatorische aspecten en preventie binnen het kader van integrale zorg.

Aanvragen kunt u indienen met behulp van het hieronder te downloaden aanvraagformulier. Het formulier dient voor 1 mei 2015  worden opgestuurd naar: Stichting Gezond Geboren, ’s-Gravensingel 30, 3062 SB Rotterdam.

De ingediende projecten zullen binnen zes weken na de sluitingsdatum worden beoordeeld door de wetenschappelijke raad van Fonds Gezond Geboren.

Aanvraagformulier projectfinanciering Wetenschappelijk Onderzoek downloaden (Worddoc.)